Upisi

Objavljena Konačna lista reda prvenstva u dječje vrtiće u pedagoškoj 2023./2024. na području grada Pule

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu, 5. srpnja 2023. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj 2023./2024. godini po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule.

Za narednu pedagošku godinu sva djeca koja su imala 10 ili više bodova dobila su svoje mjesto u vrtiću. Riječ je o ukupno 321 djece, odnosno 223 za jaslice i 97 za vrtić.

Temeljem kriterija da djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave i ukoliko nisu ostvarili 10 bodova, upisano je 6 djece.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2023./2024. po dobnim skupinama i objektima i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr), te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Roditelji djece koja će biti upisana u dolje navedene vrtiće, bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.

Roditelji čija su djeca primljena u Dječji vrtić Pula i Dječji vrtić Mali svijet na stranicama vrtića preuzet će upitnik za roditelje te ga ispunjenog donijeti u vrtić u zakazanom terminu zajedno s ostalom dokumentacijom.

Za djecu upisanu u Dječje vrtiće Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin, roditelji će biti obaviješteni od strane vrtića u svezi obavljanja individualnih razgovora, a za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača roditelji trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termin inicijalnih razgovora.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2023/2024. nalazi se na poveznici ovdje.

 

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu, 14. lipnja 2023. godine, Rezultate bodovanja temeljem prijava za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2023./2024. na području Grada Pule-Pola kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Sukladno Pravilniku o upisima, u dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu.  Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Pule ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Pule.

Rezultati bodovanja za vrtić i za jaslice doneseni su radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Naglašavamo da zbog ograničenosti (ne kompatibilnosti dvaju) sustava, na Prijedlogu liste navedena su samo tri izbora od mogućih četiri. Povjerenstvo će   pri stvaranju konačnih lista imati uvid u sve izbore i prema njima formirati konačnu listu prvenstva.

Rezultati bodovanja i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2023./2024. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule-Pola (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Rezultate bodovanja roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 19. lipnja 2023. godine.

Prigovori zbog neobjavljenog červrtog izbora se ne podnose.

Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor, osobno radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili na e-mail dječjeg vrtića:

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama temeljem koje će se djeca upisati u dječje vrtiće.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz upisivanje OIB-a djeteta. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli-Pola, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima bodovanja putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa       https://evrticiv2.pula.hr/RezultatiUpisa

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .

U polje „Internet šifra (OIB djeteta)“ unijeti OIB djeteta.

Nakon unosa znakova u polje „Internet šifra (OIB djeteta)“ kliknuti na polje „Prijavi se“.

Potvrdom valjanog OIB-a, prikazati će se datoteke s rezultatima bodovanja.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati bodovanja

 
 

Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_iznosima_sufinanciran

Odluka o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule

Odluka o izmjeni Odluke o provođenju i koštanju kraćih programa u DV Mali svijet