Redoviti 10 satni program

Primarni deset satni  redoviti program temelji se na Programskom usmjerenju te na konceptu  ranog razvoja i učenja prema koM je dijete vrijednost sama po sebi i podrazumijeva ostvarivanje prava na cjeloviti razvoj.