Obavijest o sudjelovanju u realizaciji znanstvenog projekta MORENEC

S ponosom vas obavještavamo da Dječji vrtić ˝Mali svijet˝ sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MORENEC)“ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a podržavaju ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito imajući u vidu odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti. Socijalna isključenost djece u ranoj i predškolskoj dobi obuhvaća multidimenzionalni konstrukt koji uključuje ekonomske, socijalne, kulturne, zdravstvene i druge aspekte nepovoljnosti i deprivacije koji pojedinačno ili u kombinaciji mogu imati nepovoljan utjecaj na razvoj djeteta.

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi.

Projekt će trajati 4 godine (2020. – 2024.), a provodi ga tim znanstvenica vitalno zainteresiranih za razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja.

Koordinator projekta u našem vrtiću je stručna suradnica psihologinja Irena Brajković i stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.

Prihvaćanjem sudjelovanja u istraživanju, pristali smo na suradnju s članicama istraživačkog tima u prikupljanju podataka o djeci u dobi od 5 i 6 godina koja su uključena u RIPOO u našoj ustanovi. Prikupljanje podatka planirano je tijekom 2021. godine, a dinamika će ovisiti o mogućnostima i raspoloživom vremenu, uz stalnu potporu istraživačkog tima. U svim fazama istraživanja maksimalno će se poštivati etički kodeks.

Pozivamo vas roditelje da se i osobno uključite u ovaj projekt, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.

Svi zajedno vjerujemo da ćemo tijekom istraživačkih aktivnosti uzajamno doprinositi afirmaciji prakse temeljene na pokazateljima uspješnosti i profesionalnom razvoju svih dionika projekta.

Više informacija o projektu dostupno je na: http://morenec.ufzg.hr.

Please follow and like us: