Program predškole

Programom predškole obuhvaćena su djeca u godini dana pred školu, koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se provodi u PO Vjeverice, traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

Kako bi se djeca pripremila za školu potrebno je staviti naglasak na razvoj socioemocionalnih vještina, grafomotorike, kognitivni razvoj, razvoj radnih i higijenskih navika te brige o sebi. Program predškole osigurava djetetu jednaki odgojno-obrazovni standard kao redovni program predškolske ustanove uz poštivanje konteksta sredine iz koje dijete dolazi i zadovoljava individualne potrebe i interese svakog djeteta.

Cilj je pripremiti dijete za polazak u školu poticanjem razvoja različitih vještina koje su im potrebne kako bi funkcionirali u široj društvenoj zajednici. Pod tim podrazumijevamo:

Razvijanje individualnih potencijala svakog djeteta i dosezanje optimalne razine spremnosti za nove oblike učenja
Osposobljavanje za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
Poticanje spontanih ponašanja i izražavanje potreba
Otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka
Prevencija teškoća u početnom čitanju i pisanju