Pčelice

U skupinu je upisano 14 djece u dobi od 1 do 2 godine života, od toga 10 djevojčica i 4 dječaka. Skupina je započela s radom u devetom mjesecu 2019. godine te su do kraja godine sva djeca prošla adaptaciju i socijalizaciju.

Uspješno nam je protekao period adaptacije zahvaljujući roditeljima te smo sada super vesela skupina koja se sprema za nova saznanja i spoznaje o vrtiću.