ZAHVALJUJEMO NA SURDNJI

Poštovani roditelji,

danas smo ponovno otvorili vrata svojih objekta i dočekali djecu u privremeno formirane skupine.
Uložili smo puno energije i truda u organizaciju rada prema smjernicama ZZJZ, a sve u cilju da djeci i našim djelatnicima osiguramo sigurni boravak.

Zahvaljujemo na suradnji kod prijema djece i molimo vas za strpljenje i razumijevanje ako dođe do nenamjernih propusta.

Pratite i dalje našu web i facebook stranicu preko kojih ćemo vas obavještavati o radu u našoj ustanovi.

Please follow and like us: