Poziv za upise u dječje vrtiće za ped.god. 2024./2025.

POZIV ZA UPISE 2024-2025

 

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA

U DJEČJE VRTIĆE

POZIV

ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Pozivaju se roditelji / skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u sljedeće dječje vrtiće:

DV „MALI SVIJET“

DV PULA

DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA

DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

Zahtjev za upis u dječje vrtiće s pripadajućom dokumentacijom podnosi se putem sustava eGrađani https://vrtici.e-upisi.hr/ od 09. – 17. svibnja 2024.

Tko nije u mogućnosti samostalno ispuniti Zahtjev, isto može učiniti uz pomoć administratora na upisnim mjestima svakim radnim danom od 9-12 sati, osim utorka 14.05.2024. kada upisna mjesta rade od 15,30 -18,30 sati.

Upisna mjesta:

 • Dječji vrtić „Mali svijet“ – Kamenjak 6,
 • Dječji vrtić Pula – PO Centar, Rižanske skupštine 4
 • DV-SI Rin Tin Tin – PO Giardini, Uspon Sv. Stjepana 1
 • Dječji vrtić Dado, Kalčeva ulica 11, Štinjan
 • Dječji vrtić Dobrilići, Mutilska ulica 25
 • Dječji vrtić Kućica od licitra, Mutvoranska 2
 • Dječji vrtić Pingvin, Osječka ulica 10
 • Dječji vrtić Slatki svijet, Limska 3
 • Dječji vrtić Šiljo, Prilaz puljskih španjolskih boraca 3
 • Dječji vrtić Titti , Drenovica 18.
 • Dječji vrtić Silvestro, Ivančićeva ul. 19
 • Dječji vrtić Topolino, Županska ulica 16

 

Ako broj prijava za upis u dječji vrtić bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvarit će se temeljem Kriterija i pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, objavljenih na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim web stranicama Grada Pula-Pola i službenim web stranicama dječjih vrtića.

 

Rezultati bodovanja biti će objavljeni nakon 06. lipnja 2024. godine

Rezultati bodovanja objavit će se na oglasnim pločama dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića te službenim web stranicama Grada Pula-Pola.

Rezultatima bodovanja omogućuje se podnositeljima zahtjeva kontrola ispravnosti unesenih prioritetnih izbora dječjih vrtića i dodijeljenih bodova.

Roditelji mogu izjaviti prigovor na rezultate bodovanja u roku od 5  dana od objave. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića koji je odabran kao prvi izbor, putem Povjerenstva.

Nakon isteka roka za podnošenja prigovora i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić. Na temelju Liste reda prvenstva Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi Odluku o upisu djece u dječji vrtić. Lista reda prvenstva upisa u dječje vrtiće (Konačna lista) objavit će se na oglasnim pločama dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića te službenim web stranicama Grada Pula-Pola.  Odluka o upisu djece u dječji vrtić objavit će se na oglasnim pločama dječjih vrtića i službenim web stranicama dječjih vrtića.

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 

ON-LINE  ZAHTJEV PREDAJA ZAHTJEVA NA UPISNOM MJESTU
JASLICE I VRTIĆ Zahtjev ispuniti na stranici https://vrtici.e-upisi.hr/

te priložiti dokumente za ostvarivanje bodova u digitalnom obliku*

https://www.pula.hr/site_media/media/uploads/posts/attachments/upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji.pdf

 

Ispunjavanje on-line zahtjeva uz pomoć administratora na upisnom mjestu

uz prilaganje dokumenata za ostvarivanje  bodova*

 

* potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova:

original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,

rješenje o statusu invalida iz Domovinskog rata

rješenje ili potvrda o dječjem doplatku i/ili zajamčenoj minimalnoj naknadi

pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijeku

rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu

nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju skladu s listom oštećenje funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojima se uređuje metodologija vještačenja

izvadak iz Registra osoba s invaliditetom,

izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece (Upravni odjel IŽ za zdravstvo i socijalnu skrb)

 

NAPOMENE:

Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.

 

Tko nije u mogućnosti samostalno ispuniti Zahtjev, isto može učiniti uz pomoć administratora na upisnim mjestima, i treba obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i vjerodajnicu za pristup sustavu e-Građani (ePass, eOsobna iskaznica, token banke, mToken, Fina soft certifikat …) te dokumente za ostvarivanje bodova.

 

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA, OBJEKATA I PROGRAMA

 

1 DJEČJI VRTIĆ PULA SJEDIŠTE PROGRAM
1.1. Centar Rižanske skupštine 4 JASLICE
1.2. Kaštanjer Japodska ul. 13 JASLICE
1.3. More Karlovačka 31 6 SATNI , MONTESSORI VRTIĆ 10 SATNI
1.4. Rožica Teslina 15 JASLICE
1.5. Veli Vrh – Loptice Sponzina 17 a JASLICE
1.6. Val Mohorovičićeva 3 VRTIĆ
   1.7. Veli vrh Brunjakova 3                  VRTIĆ
2 DJEČJI VRTIĆ „MALI SVIJET“ SJEDIŠTE PROGRAM
2.1. Monte Zaro Park Monte Zaro 1 JASLICE I VRTIĆ
2.2. Mali zeleni Palazzine 1 VRTIĆ I 6 SATNI VRTIĆ
2.3. Mali Svijet Kamenjak 6 JASLICE
2.4. Latica Krležina ul. 41 JASLICE
2.5. Veruda Banovčeva 29  JASLICE
2.6. Zvončići Osječka ul. 7 VRTIĆ
2.7. Vjeverice Ujevićeva 1 VRTIĆ
3 DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA SJEDIŠTE PROGRAM  
3.1. Rin Tin Tin Glavinićev uspon 4/A JASLICE
3.2. Pinguino Banovčeva ul. 7 VRTIĆ
3.3. Giardini Uspon Sv. Stjepana 1 JASLICE
4 DJEČJI VRTIĆ DRUGIH OSNIVAČA SJEDIŠTE PROGRAM  
4.1. Dado Štinjan, Kalčeva ul.11. JASLICE I VRTIĆ
4.2. Dobrilići Mutilska ulica 25. JASLICE I VRTIĆ
4.3. Kućica od licitra – kraći program ranog učenja talijanskog jezika u Mutvoranskoj Mutvoranska 2. JASLICE I VRTIĆ
Mutvoranska 2A. JASLICE I VRTIĆ
Gortanova 2. JASLICE I VRTIĆ
4.4. Pingvin Osječka 10 JASLICE
4.5. Slatki svijet Limska 3 VRTIĆ
4.6. Šiljo Prilaz puljskih španjol. boraca 3. VRTIĆ
Heiningerova 22 JASLICE
4.7. Titti Drenovica 18. VRTIĆ, 3 SATNI VRTIĆ
– kraći program senzorne integracije
4.8. Topolino – eko-vrtić Županska ul.16. JASLICE I VRTIĆ
4.9. Silvestro Ivančićeva ul. 19. JASLICE I VRTIĆ

 

 

Please follow and like us: