POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE „Mala Škola“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE „Mala Škola“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2023./2024. za sljedeći dječji vrtić:

DV „MALI SVIJET“, Kamenjak 6

Zahtjev za upis u obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 18. – 22. rujna 2023. svakim radnim danom od 9 – 12 sati na upisnom mjestu ili putem e-maila:

  • Dječji vrtić Mali svijet (uprava pored parkirališta), Kamenjak 6,

e-mail: marijana.percan@dvmalisvijet.hr

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PREDŠKOLU

– ispunjen zahtjev za upis

– original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

– potvrda nadležnog pedijatra

– Upitnik za roditelje za predškolski program (web stranica vrtića www.dvmalisvijet.hr)

 

 

 

Nakon završetka roka za prijavu roditelji će biti pozvani od strane dječjeg vrtića.

 

 

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA

U DJEČJE VRTIĆE

 

Please follow and like us: