Obavještavaju se roditelji da od danas, 13. svibnja 2022. godine mogu podnositi prijave za upis u dječje vrtiće.

Budući da u nacionalnom sustavu tehničke poteškoće nisu u cijelosti otklonjene, roditelji imaju mogućnost podnijeti dvije prijave za upis i u svakoj odabrati jedan dječji vrtić. Unutar jednog dječjeg vrtića mogu se odabrati do četiri područna objekta ukoliko ih ima.