OBAVIJEST O PRIVREMENIM LISTAMA REZULTATA UPISA DJECE ZA 2024./2025. GODINU

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 18. lipnja 2024. godine, Rezultate bodovanja temeljem prijava za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2024./2025. na području Grada Pule-Pola kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Sukladno Pravilniku o upisima, u dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu.  Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Pule ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Pule.

Rezultati bodovanja za vrtić i za jaslice doneseni su radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Naglašavamo da zbog ograničenosti (ne kompatibilnosti dvaju) sustava, na Prijedlogu liste navedena su samo tri izbora od mogućih četiri. Povjerenstvo će pri stvaranju konačnih lista imati uvid u sve izbore i prema njima formirati konačnu listu prvenstva.

Rezultati bodovanja i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2024./2025. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule-Pola (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Rezultate bodovanja roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 24. lipnja 2024. godine.

Prigovori zbog neobjavljenog četvrtog izbora se ne podnose.

Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor, osobno radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili na e-mail dječjeg vrtića:

 

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama temeljem koje će se djeca upisati u dječje vrtiće.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz upisivanje OIB-a djeteta. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli-Pola, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima bodovanja putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa

https://evrtici-javno.pula.hr/

 

 

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .

 

U polje „Internet šifra (OIB djeteta)“ unijeti OIB djeteta.

Nakon unosa znakova u polje „Internet šifra (OIB djeteta)“ kliknuti na polje „Prijavi se“.

Potvrdom valjanog OIB-a, prikazati će se datoteke s rezultatima bodovanja.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati bodovanja

 

 

 

 

Please follow and like us: