Nabavljena oprema za lakšu pripremu zdravih obroka na bazi ribe za vrtićku djecu

U ponedjeljak 6. rujna 2021. godine  direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti uručio je ravnateljici dječjeg vrtića “Mali svijet” u Puli, Sanji Subotić, opremu za lakšu pripremu zdravih obroka na bazi ribe za vrtićku djecu, koju je Istarska razvojna agencija nabavila u tu svrhu u sklopu projekta INVESTINFISH.

Nabavom opreme poput univerzalnog kuhinjskog stroja za pripremu i preradu jela od ribe te rashladnog uređaja osigurat će se kvalitetnija pripreme svježe ribe, smanjiti vrijeme pripreme i tako osigurati kraći puti svježe namirnice – ribe od mora do stola, što će stvoriti preduvjete za uvođenje dodatnih obroka na bazi ribe odnosno povećati potrošnju ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama. Između ostalog, omogućit će se primjereno skladištenje prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili zamrznutih proizvoda.

Navedena oprema raspoređena je na lokacijama Centralnog vrtića „Mali svijet“ u Puli te njegovih područnih odjela Izvor i Monte Zaro te će se iskoristiti  za pripremu i čuvanje proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i za provedbu promotivnih i edukativnih aktivnosti za više od 500 mališana te za osobe zadužene za prehranu djece.

Ravnateljica Subotić se zahvalila na suradnji i inicijativi te novoj opremi i potom nadodala kako navedena oprema predstavlja kvalitetnu nadogradnju u lancu pripreme prehrane za najmlađe, s tendencijom stimuliranja zdravih prehrambenih navika kod djece.

Please follow and like us: