Lokacije

Matična zgrada Dječjeg vrtića “Mali svijet”, Kamenjak 6, Pula, tel: 052/647 – 710 (Administrator)

Skupine i odgojitelji:

Izvor 1: Ines Malin i Katarina Momić

Izvor 2: Silvana Vukojević i Sanja Ivančić

Izvor 12: Ivana Županić Radin i Maja Vitasović

Izvor 3: Mirjana Vitasović i Suzana Rojnić

Izvor 4: Laura Novicki, Snježana Posavec

Izvor 5:  Sandra Mecanović, Kristina Josipović i Iva Banko

Izvor 6: Anita Erak Verko, Anja Hasnija Dubinović i Ana Donada

Izvor 8: Dolores Bašić i Katarina Marketanović

Izvor 9: Matea Hrestak i Alana Tropšek

Izvor 10: Davorka Horaček, Iva Gajić i Tihana Janić Grabić

Izvor dežurstvo: Iva Kukac

Glavna kuharica: Dragica Grgić, kuharica: Tanja Šurnabovski, pomoćne radnice u kuhinji: Dragica Antunović i Magdalena Valić, servirka: Šahida Ćeranić, spremačice-servirke: Anka Đurić, Slavica Janković, Svetlana Čampara, Nika Rago (zamjena: Romina Basanić), Sonja Latinčić, Vesna Sadić, Sanja Bešić i Ksenija Lončar.

 

Područni odjeli:

PO Veruda, Banovčeva 29, Pula, tel: 052/633 – 377

Skupine i odgojitelji:

Veruda 1: Marina Čvagić i Rajana Čipčić

Veruda 2: Vera Radulović i Marija Korenić

Veruda 3: Gordana Kargov, Amira Kurtović i Iren Budija

Veruda 4: Suzana Begonja i Vedran Ujčić

  • Servirka: Nastazija Marković
  • Spremačice: Jasmina Buić i Blaženka Matić

 

PO Latica, Krležina 41, Pula, tel: 052/391-398

Skupine i odgojitelji:

Latica 1: Mirsada Duračak i Tatjana Šumberac

Latica 2: Tamara Zrinić i Stella Brčić

Latica 3: Laura Grubišić, Lejla Džanić i Alena Luketa

Latica 4: Dragana Andrijić i Iva Joka Marković

  • servirka: Romina Vretenar
  • spremačice: Sanja Paljar i Marica Beblek

 

PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula, tel:052/218-380

Skupine i odgojitelji:

Monte Zaro 1: Loredana Rogić i Marija Vitelić Ujčić

Monte Zaro 2: Suzana Pujac i Magdalena Mijić

Monte Zaro 3: Sonja Putinja i Anela Čuturilo

Monte Zaro 4: Ivana Petković i Maja Kitak Lanča

Monte Zaro 5: Alma Šverko i Vedrana Sanković

Monte Zaro 6: Branka Kravić Valčić, Katarina Zelić i Monika Židov

Monte Zaro 7: Melita Rosezin Šetić i Tanja Perhat

Monte Zaro 8: Azra Gorički, Marinela Lančić i Katja Cetina

  • Glavna kuharica: Katarina Josipović, kuharica: Adisa Ilić
  • Pomoćni radnik u kuhinji: Renata Licul
  • Spremačice-servirke: Snježana Kordoš, Maja Linc, Milena Petrović, Azira Mušić, Ramza Softić i Gorana Simikić

 

PO Vjeverice, Ujevićeva 1, Pula, tel: 052/210 – 474  

Odgojiteljice: Danijela Košara i Lara Celija

Spremačica – servirka: Marijana Štrkalj

 

PO Mali Zeleni, Palazzine 1, Pula, 052/211-665

Odgojitelji: Silvana Gal i Dubravka Brljafa

Spremačica: Senada Alibašić

 

PO Ribice, Uskočka 20, Pula, 052/386-115

Odgojitelji: Sonja Živolić, Sara Skomeršić i Zrinka Metikoš

Spremačica: Branka Dobrić

 

PO Zvončići, Pula, Osječka 7, 052/210-983

Odgojitelji: Izabela Homoky i Azra Glavić

Spremačica: Branka Dobrić

 

  • Kućni majstori: Zlatko German i Sandi Starčić