Lokacije

Matična zgrada Dječjeg vrtića “Mali svijet”, Kamenjak 6, Pula, tel: 052/647 – 710 (Administrator)

Skupine i odgojitelji:

Skupine i odgojiteljice:

Izvor 1: Ivana Županić Radin i Maja Vitasović

Izvor 2: Davorka Horaček i Iva Gajić

Izvor 12: Ines Malin i Katarina Momić

Izvor 3: Mirela Nikolić i Silvana Vukojević

Izvor 4: Dolores Bašić i Katarina Marketanović

Izvor 5: Suzana Pujac,  Sandra Mecanović i Rajana Čipčić

Izvor 6: Anita Erak Verko, Hasnija Dubinović i Ana Donada

Izvor 8: Suzana Rojnić, Mirjana Vitasović i Tihana Janić Grabić

Izvor 9: Iris Peruško i Tamara Pranjić

Izvor 10: Laura Novicki, Snježana Posavec i Marina Čvagić

Izvor dežurstvo: Vlatka Joščić

Glavna kuharica: Dragica Grgić, kuharica: Tanja Šurnabovski, pomoćne radnice u kuhinji: Dragica Antunović i Magdalena Valić, servirka: Šahida Ćeranić, spremačice-servirke: Jela Barišić, Pavlina Penava, Ljiljana Latin, Ksenija Lončar, Anka Đurić, Blaženka Matić, Dubravka Milovan, Senada Alibašić i Vesna Sadić

 

Područni odjeli:

PO Veruda, Banovčeva 29, Pula, tel: 052/633 – 377

Skupine i odgojitelji:

Veruda 1: Vera Radulović i Iren Budija

Veruda 2: Emina Kovač i Marija Korenić

Veruda 3: Gordana Kargov i Amira Kurtović

Veruda 4: Suzana Begonja i Vedran Ujčić

  • Servirka: Nastazija Marković
  • Spremačice: Dorina Valić i Luana Bonifačić

 

PO Latica, Krležina 41, Pula, tel: 052/391-398

Skupine i odgojitelji:

Latica 1: Mirsada Duračak i Tatjana Šumberac

Latica 2: Tamara Zrinić i Sara Stjepanović

Latica 3: Laura Grubišić i Lejla Džanić, Alena Luketa

Latica 4: Dragana Andrijić i Davorka Rački Zimolo

  • servirka: Romina Vretenar
  • spremačice: Katarina Milić i Nika Rago

 

PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula, tel:052/218-380

Skupine i odgojitelji:

Monte Zaro 1: Sonja Putinja i Anela Čuturilo

Monte Zaro 2: Ivana Petković i Maja Kitak Lanča

Monte Zaro 3: Melita Rosezin Šetić i Tanja Perhat

Monte Zaro 4: Branka Kravić i Farana Šram

Monte Zaro 5: Alma Šverko i Vedrana Sanković

Monte Zaro 6: Loredana Rogić i Marija Vitelić Ujčić

Monte Zaro 7: Katarina Zelić i Doris Malivuković

Monte Zaro 8: Azra Gorički, Marinela Lančić i Katja Cetina

  • Glavna kuharica: Katarina Josipović, kuharica: Adisa Ilić
  • Pomoćni radnik u kuhinji: Renata Licul
  • Spremačice-servirke: Luana Bonifačić, Snježana Kordoš, Maja Linc, Sonja Latinčić, Merdina Kurtović, Ramza Softić

 

PO Vjeverice, Ujevićeva 1, Pula, tel: 052/210 – 474  

Odgojiteljice: Danijela Košara i Lara Celija

 

PO Mali Zeleni, Palazzine 1, Pula, 052/211-665

Odgojitelji: Silvana Gal i Zvezdana Njegovan

Spremačica: Marica Beblek

 

PO Ribice, Uskočka 20, Pula, 052/386-115

Odgojitelji: Sonja Živolić i Kristina Josipović

Spremačica: Milena Petrović

 

PO Zvončići, Pula, Osječka 7, 052/210-983

Odgojitelji: Izabela Homoky i Azra Glavić

Spremačica: Milena Petrović

 

  • Kućni majstori: Zlatko German i Sandi Starčić