Lokacije

Matična zgrada Dječjeg vrtića “Mali svijet”, Banovčeva 29, Pula, tel: 052/223-476 (Veruda)

Skupine i odgojitelji:

Veruda 1: Vera Radulović i Helena Bošković

Veruda 2: Emina Kovač i Tamara Pranjić

Veruda 3: Zorica Martinčić i Iren Budija

Veruda 4: Magda Romić i Suzana Begonja

Servirka: Ankica Valić

Spremačice: Dorina Valić i Nastazija Marković

Područni odjeli:

PO Latica, Krležina 41, Pula, tel: 052/391-398

Skupine i odgojitelji:

Latica 1: Mirela Nikolić i Tatjana Šumberac

Latica 2: Laura Grubišić i Lejla Džanić

Latica 3: Tamara Zrinić, Sara Stjepanović i Katarina Marketanović

Latica 4: Dragana Andrijić i Mirsada Duračak

-servirka: Romina Vretenar

-spremačice: Katarina Milić i Nika Rago

PO Izvor, Kamenjak 7, Pula, tel:052/223-417

Skupine i odgojiteljice:

Izvor 1: Ivana Županić Radin i Maja Vitasović

Izvor 2: Anita Erak Verko i Alana Tropšek

Izvor 12: Gordana Kargov i Amira Kurtović

Izvor 3: Dolores Bašić i Ines Malin

Izvor 4: Suzana Pujac i Kristina Nikolić

Izvor 5: Silvana Vukojević, Snježana Posavec i Sandra Mecanović

Izvor 6: Davorka Rački Zimolo, Hasnija Dubinović i Tihana Janić Grabić

Izvor 7: Iris Peruško i Marina Čvagić

Izvor 8: Mirjana Vitasović, Suzana Rojnić i Ana Donada

Izvor 9: Mateja Hrestak i Iva Gajić

Izvor 10: Branka Kravić Valčić i Laura Novicki

Izvor dežurstvo: Ana Bosić i Davorka Horaček

Glavna kuharica: Dragica Grgić, kuharica: Tanja Šurnabovski, pomoćne radnice u kuhinji: Dragica Antunović i Magdalena Valić, servirka: Šahida Ćeranić, spremačice-servirke: Jela Barišić, Pavlina Penava, Ljiljana Latin, Ksenija Lončar, Anka Đurić, Blaženka Matić, Dubravka Milovan, Senada Alibašić i Vesna Sadić

PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula, tel:052/218-380

Skupine i odgojitelji:

Monte Zaro 1: Melita Rosezin Šetić i Kristina Košuta

Monte Zaro 3: Alma Šverko i Vedrana Sanković

Monte Zaro 4: Katja Cetina i Marinela Lančić

Monte Zaro 5: Sonja Putinja, Danijela Košara i Marija Korenić

Monte Zaro 6: Loredana Rogić i Marija Vitelić Ujčić

Monte Zaro 7: Katarina Zelić i Doris Malivuković

Monte Zaro 8: Azra Gorički, Anela Čuturilo i Alena Luketa

Glavna kuharica: Katarina Josipović, kuharica: Adisa Ilić, pomoćni radnik u kuhinji: Renata Licul, spremačice-servirke: Luana Bonifačić, Snježana KOrdoš, Maja Linc, Sonja Latinčić, Merdina Kurtović, Ramza Softić

PO Mali Zeleni, Palazzine 1, Pula, 052/211-665

Odgojitelji: Silvana Gal i Zvezdana Njegovan

Spremačica: Marica Beblek

PO Ribice, Uskočka 20, Pula, 052/386-115

Odgojitelji: Sonja Živolić i Sara Skomeršić

Spremačica: Milena Petrović

PO Zvončići, Pula, Osječka 7, 052/210-983

Odgojitelji: Izabela Homoky i Azra Glavić

Spremačica: Milena Petrović

Kućni majstori: Zlatko German i Sandi Starčić