EU PROJEKTI

Pulski vrtići za sretnije odrastanje – UP.02.2.2.16.0099

Cilj projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ je omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću kroz produljenje radnog vremena vrtića, usavršavanje zaposlenika, unaprjeđenje kvalitete usluga te uvođenje novih programa odgoja i obrazovanja.

Ciljane skupine ovog projekta su: 80 polaznika vrtića koji će koristiti nove usluge; obitelji minimalno 80 polaznika vrtića čija će svakodnevnica imati uravnotežene obveze i usklađen obiteljski život s radnim obvezama; 10 zaposlenika/ca vrtića koji će unaprijediti svoja znanja i vještine te pružati kvalitetne usluge djeci pri korištenju produženog radnog vremena vrtića. Krajnji korisnici projekta su: djeca vrtićke dobi i njihove obitelji koji su potencijalni korisnici usluga vrtića, poslodavci radnika čija djeca imaju potrebu za korištenjem produženog rada vrtića, stanovnici Pule i okolice čija će kvaliteta života i rada biti povećana dostupnošću usluge produženog rada vrtića.

Očekivani rezultati su: uspostava produženog rada u 3 dječja vrtića, razvijena 2 posebna programa, povećana usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji 80 korisnika usluga vrtića, povećane stručne kompetencije 10 zaposlenika/ca u 3 predškolske ustanove osnivača Grada Pule. Provedbom projekta ostvaruju se nužni preduvjeti u području odgoja i obrazovanja koji omogućuju veći napredak u ostvarenju usklađenog obiteljskog i poslovnog života, što povećava kvalitetu života cijelog društva.

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.895.841,80kn, odnosno € 384.344,26 u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe: 01.srpnja 2021. do 1.prosinca 2023.

Kontakt osobe za više informacija: Elvira Krizmanić Marjanović, +38552215380, elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr