˝Metodika glazbenih aktivnosti u vrtiću˝

U PO Monte Zaro u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula provodi se Metodika glazbenih aktivnosti studenata predškolskog odgoja koji tijekom godine jedanput tjedno borave u vrtičkim skupinama i zajedno sa djecom obrađuju glazbene sadržaje. Rezultat suradnje bude upriličen javnim nastupom djece i studenata.