USPAVANKA

SPAVA CVIJEĆE, SPAVA PARK,

SPAVA MEDO ZIMSKI SAN.

ZASPALE SU GRANE BREZE

SPAVA SUNCE SPAVA DAN.

SPAVA POTOK, SPAVA TRAVA,

MALI MRAV UZ POLJSKI PUT.

ZASPAO JE MALI ZEKO

OBASJ’O GA MJESEC ŽUT.

LAKU NOĆ, LAKU NOĆ,

SNJEGULJICI I PETRU PANU

LAKU NOĆ, LAKU NOĆ

RADUJMO SE NOVOM DANU.