SKAKAVAC TRAPAVAC

JEDAN JE SKAKAVAC

BIO PRAVI TRAPAVAC.

U NJEGOV SE MALAC

ZELENI PALAC

ZARIO ŽALAC

PA JE BIO JAUKOVAC

I PUSTIO SUZAVAC.