ZAHVALA

DV “Mali svijet” zahvaljuje se Maling d.o.o. iz Labina na pomoći oko transporta

stabala s kojima smo upotpunili sadržaje za dječju igru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: