I naš glas je važno čuti

Svake godine 20. studenog obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava. Na taj datum Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

 LJUBAV 

Ljubav je crvena,

Ljubav je plava, 

Ljubav je ljubičasta,

 Ljubav može biti bilo koje boje, 

Ljubav je šarena,

mišljenje je moje.

Skupina BUBAMARE

Na temu dječjih prava djeca iz Ribica dala su svoja mišljenja:


,,Imamo pravo pomoći prijateljima”

,, Imamo pravo da nas drugi ne tuku i ne guraju”

,,Imamo se pravo igrati i dijeliti igračke”

,,Moramo biti dobri i svi moraju biti dobri”

,,Moramo pomagati starijim ljudima i oni nama jer smo mali”

,,Imamo pravo jesti i piti da budemo zdravi”

,,Ne smijemo ubijati životinje i mrave jer su oni živa bića”

,,Kad smo bolesni imamo pravo piti čaj, odmarati i mama nas mora tuširati hladnom vodom”

,,Imamo pravo imati mamu i tatu da nas vole”

Prava djece temelje se na četiri opća načela:

  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“
  • Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.
  • Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.Please follow and like us: