Ciklus radionica Dramskog odgoja

U DV Mali svijet kontinuirano radimo na edukaciji odgojiteljica i usvajanju novih vještina važnih za bolji i kvalitetniji rad u skupini.

Ove godine krenuo je ciklus radionica Dramskog odgoja, pod vodstvom dramske pedagoginje Ivane Marijančić. Kroz različite teme djelatnici će putem edukacijskih treninga  sastavljenih od niza priča i načina nastajanja priča usvojiti znanja kako da djeca postanu aktivni sudionici u tom procesu. 

Dramske igre služe i za grupnu motivaciju, brzo razmišljanje, razvijanje kreativnosti te realizaciju odgojnih zadataka.


Please follow and like us: