MASLAČAK

U skupinu Maslačak upisana su djeca u drugoj i trećoj godini života.

Naša skupina ima svoju svoju himnu:

JEDAN

DVA TRI

VESELI MASLAČACI

TO SMO MI

U VRTIĆ VOLIMO DOLAZITI

I S PRIJATELJIMA SE IGRATI !