MALI ZELENI

DV Mali zeleni područni je objekt kojeg karakterizira veliko dvorište i neposredna blizina Mornaričkog parka. U ozračju „vrtića kao dječje kuće“, uvažavajući karakteristike vanjske okoline (veličina i sadržaji) djeca svakodnevno borave u dvorištu koje je dobro prilagođeno i osigurano za njihove potrebe. Kroz brojne aktivnostizajednički sudjelujemo u povezanosti i međusobnom utjecaju prirode i čovjeka: biti prijatelj sebi, drugima i prirodi.

Naš moto je „Čini drugima što želiš sebi“

U skupinu je upisano 20 djece – u četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj i osmoj godini života. Osim redovitog desetsatnog programa koristi se i poludnevni (šestosatni) te program predškole (djeca u godini dana pred školu, koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove).

Tijekom 2018.g. proveden je međunarodni projekt Say Hello to the World te su Mali zeleni stekli status „Tolerantnog vrtića“. Moto skupine vezano za projekt bio je: sada i ovdje!

Radujemo se uspjehu našeg vrtića koji se očituje kroz zadovoljstvo djece i roditelja!

„Što se u vrtiću radi?“

Sukladno

  • vrijednostima (Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje) za unaprjeđenje intelektualnog, društvenog, moralnog, duhovnog i motoričkog razvoja djece,
  • definiranoj viziji i misiji (Kurikulum dječjeg vrtića „Mali svijet“ Pula za pedagošku godinu 2019./2020.) te
  • ustrojstvu programa i planiranim projektima DV „Mali svijet“ Pula (Godišnji plan i program rada DV „Mali svijet“ Pula za pedagošku godinu 2019./2020.),

u skupini Mali zeleni provode se program i projekti koje karakterizira kontinuitet u odgoju i obrazovanju i suradničko ozračje svih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Cjeloviti razvoj, odgoj i učenje djeteta planira se i organizira u primjerenom, interaktivnom unutarnjem (prostoru vrtića) i vanjskom (dvorište vrtića, Mornarički park, šetnice uz more i u šumi Lungomare, Valkane, Adrenalinski park) okruženju/prostoru.

Program „Vrtić u prirodi“

Program je započeo 2016.g. kreiranjem, izgradnjom i uređenjem „Mirisnog vrta“ u dvorištu našeg vrtića. Budući da se začinsko bilje lako uzgaja, da je ljekovito, dekorativno i aromatično, dogovorena je sadnja: lavande, ružmarina, kadulje, nevena, lovora, melise, mente, bosiljka i drugog bilja. Uz te sadnice zapaženo je i sačuvano samoniklo ljekovito bilje poput: maslačka, trputca i sljeza.

Tijekom 2017./2018.g. „Mirisni vrt“ je integriran u eksperimentalnu provedbu projekta „Vrtić u prirodi“, a koji se temelji na koncepciji šumske pedagogije. Tako su u dvorištu, Mornaričkom parku te šetnicama i šumi Lungomare organizirani brojni sklopovi aktivnosti za poticanje djetetova: socioemocionalnog, tjelesnog i psihomotornog, spoznajnog te razvoja govora i komunikacije, izražavanja i stvaranja.

U dvorištu vrtića izgrađen je „mirisni labirint“ raspoređen zrakasto, u 4 reda, naizmjenice zasađene lavande i ružmarina, a započelo se i sadnjom voćnjaka, povrtnjaka i cvijetnjaka. Uočena potencijalno kritična/opasna mjesta vanjske okoline u dvorištu (vrhovi stijena i debelih korijena stabala), sistematski su poboljšana kreiranim cvjetnim oazama i kamenjarom (poticaj djeci da ih zaobiđu).

Nema odabrana galerija ili galerija je izbrisan.

Projekt „Vrtić u prirodi“ se od 2018./2019.g. prema suglasnosti MZOS-a provodi kao program. Cilj je djeci približiti prirodno okruženje u njihovoj bližoj okolici i omogućiti da provedu što više vremena na svježem zraku, kako bi se poticao motorički razvoj djece, ali i nove spoznaje o prirodi koja ih okružuje. Nadalje, podržava se planirana međuskupna suradnja kroz posjete djece i odgajatelja iz drugih vrtićkih skupina/objekata i učenika s nastavnicima OŠ Centar. Upoznavanjem, imenovanjem i senzornim doživljajima te darivanjem sadnica aromatičnog bilja drugim skupinama, potiče se oplemenjivanje njihovog vanjskog okruženja. Tako je višekratno organizirano druženje povodom Svjetskog dana jabuka i doživljaja jeseni. U suradnji s odgajateljima DV Veruda nastala je slikovnica „Djeca kriju sunce“ koju su ilistrirala djeca skupine Mali zeleni.

DJECA KRIJU SUNCE

U pedagoškoj godini 2019./2020.g. Mali zeleni nastavljaju suradnju s drugim skupinama kroz organizirane posjete, druženja i zajedničke izlete („Cukijada“).

Poseban doprinos je projekt „Dječja kućica“ gdje se u suradnji s roditeljima, u dvorištu vrtića, realizira izgradnja kućice od prirodnog materijala i sadnja maslina.

Uvažavajući karakteristike zavičaja, tradicije i grada u kojem živimo, za sljedeću pedagošku godinu planira se izgradnja kažuna.

Projekt „Škola u v rtiću“

Odgojno-obrazovni rad sa djecom polaznicima predškole temelji se na jednakim načelima kao i redoviti programi vrtića. Izbjegava se „školifikacija“ u bilo kojem obliku.

Pri tome se uzima u obzir da je prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu veliki korak za svu djecu. Naime, pedagoška teorija i praksa početak formalnog školovanja prepoznaje kao značajan trenutak djetetova života. Dijete se mora prilagođavati, preuzeti nove socijalne uloge i ostvariti i održati nove socijalne odnose, a uz to biti uspješno i na akademskoj razini. Novo školsko okruženje može biti u velikom nesrazmjeru s djetetovim ranijim iskustvima i djetetovim mogućnostima te otežati njegovo uključivanje u novu sredinu. Kontinuitet odgojno-obrazovnog djelovanja dječjeg vrtića i osnovne škole, uz optimalnu razinu diskontinuiteta, može osigurati djetetu potrebne izazove koji njeguju razvoj.

Tako je na inicijativu OŠ Centar te suradnjom stručnjaka nastavnog i pedagoškog osoblja škole i DV Mali svijet realiziran navedeni projekt. Cilj Projekta jest oslobađanje djece straha i nesigurnosti zbog prelaska iz vrtićkog okruženja u novu, „ozbiljniju“ sredinu. Dakle, nastojalo se doprinijeti osjećaju da je škola mjesto, koje osim edukativne namjene djetetu omogućuje zabavu, druženje i kreativnost.

U PO Mali zeleni održane su četiri radionice:

  • učiteljica biologije je kroz igru uvela djecu u zanimljiv i šarolik mikrosvijet pomoću jedne od metoda bioloških istraživanja – mikroskopiranje (dječje kreativno likovno izražavanje);
  • učiteljica povijesti je maketom našeg vrtića i Mornaričkog parka motivirala djecu na razgovor o karakteristikama/promjenama okruženja, a dječjim likovnim radovima maketa je završena/nadopunjena (doprinos – plakat skupine „Mornarički park“);
  • učiteljica talijanskog jezika organizirala je slušanje i pjevanje pjesmice „La pioggia“ i kreativnu radionicu modeliranja papirom: „Kišobrani“;
  • posjeta učiteljici kemije u školi, eksperimenti s vodom i pokus: Kako nastaje kiša? te likovno izražavanje doživljaja.

Krajem studenog 2019.g. održan je roditeljski sastanak u vrtiću Mali zeleni, na kojem su učiteljica i pedagog škole prezentirali sadržaje projekta, a roditelji su imali mogućnost diskutirati o kvalitetnoj pripremi djeteta za polazak u školu. Projekt je zaključen u siječnju 2020.g. posjetom interaktivnoj izložbi „Volim povijest“ u OŠ Centar, na kojoj su (između ostalih) bili postavljeni dječji likovni radovi skupine Mali zeleni.

Nema odabrana galerija ili galerija je izbrisan.

Projekt „Istra bez karijesa“

Nakon upoznavanja i edukacije odgajatelja u 2017.g. započelo se s provođenjem projekta, u koji su uključena sva djeca i roditelji. Nabavljena je kutija za odlaganje četkica, a roditelji su donijeli pastu i četkicu za zube.

Kod djece se kontinuirano stvara navika pranja zubi, pravilnog korištenja i odlaganja pribora te osviještenost o važnosti čuvanja zdravlja usne šupljine i zuba. Stanje zubiju djece prati se individualnom anketom, a posjeta stomatologu doprinijela je suzbijanju/prevladavanju straha od pregleda i popravka zuba. Tako se razvija i ekološka osviještenost djece o racionalnom korištenju paste, vode i papirnatih ubrusa.