Lokacije

Matična zgrada Dječjeg vrtića “Mali svijet”, Banovčeva 29, Pula, tel: 052/223-476

Područni odjeli:

PO Latica, Krležina 41, Pula, tel: 052/391-398

PO Izvor, Kamenjak 7, Pula, tel:052/223-417

PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula, tel:052/218-380

PO Mali zeleni, Palazzine 1, Pula, 052/211-665

PO Vjeverice, Tina Ujevića 1, Pula, 052/210-474

PO Ribice, Uskočka 20, Pula, 052/386-115

PO Zvončići, Pula, Osječka 7, 052/210-983