Kontakti

Dječji vrtić “Mali svijet”, Banovčeva 29, 52100 Pula

Uprava:

Ravnateljica: 

Sanja Subotić,  Kamenjak 6, Pula, tel. 052/647-710

Voditeljica pravnih i općih poslova: 

Tanjuša Rossanda, Kamenjak 6, Pula, tel. 052/647-709

Voditeljica računovodstva:

Vlasta Jurić, Kamenjak 6, Pula, tel. 052/633-376

Administratorica: 

Mira Lorencin, Kamenjak 6, Pula, tel. 052/647-710

Služba izračuna plaćanja vrtića: 

PO Izvor, Kamenjak 6, Pula, 052/633-435

Stručna služba vrtića:

Psihologinja: 

Irena Brajković, PO Izvor, Pula, Kamenjak 7, tel. 052/223-417

Soc. pedagoginja

Sanja Krizman , Veruda, Banovčeva 29, tel. 052/633-434

Pedagoginja: 

Daniela Buršić, PO Monte zaro, Pula, Park Monte Zaro 1, tel. 052/218-380

Edukacijska rehabilitatorica: 

Sanja Čagalj Huber, PO Izvor, Kamenjak 6, tel. 052/223-417

Zdravstvena voditeljica: 

Jadranka Tomičić, PO Monte Zaro, Pula, Park Monte Zaro 1, tel. 052/218-380

Kineziolog: 

Marko Čakan, Veruda, Pula, Banovčeva 29, tel. 052/633-434